vaandel

        

 Algemene Voorwaarden (108Kb)

Art. 1 Tarieven:
Art. 2 Componenten:
Art. 3 Duur van de overeenkomst:
Art. 4 Totstandkoming van de overeenkomst:
Art. 5 Betaling:Art. 6 Niet tijdige betaling:
Art. 7 Meerkilometers:
Art. 8 Haal- en brengservice:
Art. 9 Verzekeringen
Art. 10 Alarmservice
Art. 11 Vervangend vervoer
Art. 12 Borg
Art. 13 BeŽindiging van de overeenkomst
Art. 14 Voorwaarden
Art. 15 Aansprakelijkheid Shortleasegoedkoop
Art. 16 Aansprakelijkheid klant
Art. 17 Verrekening en opschorting
Art. 18 Onverbindend / ongeldig verklaring
Art. 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 


footer

© WebdesignZaanstad